Tài liệu nhân sự

Tài liệu nhân sự

Tài liệu Hội thảo “Đàm phán tại nơi làm việc để xử lý xung đột trong quan hệ lao động” – 19/11/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm “Xu hướng nhân tài 2024 và Bí quyết cho nhà Tuyển dụng” – 14/11/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm “Đòn bẩy hiệu suất” – 21/10/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Toạ đàm “Lập kế hoạch đào tạo hiệu quả” – 30/09/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

The future of Human Resources 2030 – Deloitte

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Tài liệu Hội thảo thường niên 2023 “Lãnh đạo linh hoạt – Ứng biến trong môi trường vạn biến” – 20/09/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Bản tin Cập nhật thị trường Lao động Hà Nội – Quý II/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Báo cáo Thị trường lao động Hà Nội – Tháng 05/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Báo cáo Thị trường lao động Hà Nội – Tháng 04/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Bản tin Cập nhật thị trường Lao động Hà Nội – Quý I/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này
Kết nối HRA