Văn bản Pháp luật

Văn bản Pháp luật

Bản tin Cập nhật thị trường Lao động Hà Nội – Quý II/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Báo cáo Thị trường lao động Hà Nội – Tháng 05/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Báo cáo Thị trường lao động Hà Nội – Tháng 04/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Bản tin Cập nhật thị trường Lao động Hà Nội – Quý I/2023

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

2020-Nghị Định về lao động nước ngoài làm việc tại VN

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

[Covid 19] Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng: Cần điều kiện gì để được trợ cấp?

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

NĐ 38/2019/NĐ-CP – Tăng lương cơ sở

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

TT 111.2013 BTC

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

NĐ 28.2015 BHTN

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này
Đối tác của chúng tôi
Kết nối HRA