Văn bản Pháp luật

Văn bản Pháp luật

2020-Nghị Định về lao động nước ngoài làm việc tại VN

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

[Covid 19] Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng: Cần điều kiện gì để được trợ cấp?

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

NĐ 38/2019/NĐ-CP – Tăng lương cơ sở

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

TT 111.2013 BTC

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

NĐ 28.2015 BHTN

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Luật thuế TNCN 21.11.2007

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

QĐ 959 BHXH

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Luật Công Đoàn số 12.2012.QH13

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

NĐ 191.2013 Tài chính CĐ

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này