Luật lao động

Luật lao động

2020-Nghị Định về lao động nước ngoài làm việc tại VN

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

NĐ 38/2019/NĐ-CP – Tăng lương cơ sở

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Thông tư 59.2015 BLĐTBXH

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Thông tư T54-2015BLĐTBXH thời gian làm việc

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Thông tư 47.2015 BLÐTBXH

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Thông tư 23.2015 BLĐTBXH

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Nghị định 05.2015 Hướng dẫn BLLĐ

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Bộ luật lao động 2012-52_VBHN-VPQH_410543

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này

Bộ luật lao động số 10.2012.QH13

Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu này
Đối tác của chúng tôi
Kết nối HRA