Giới thiệu về HRA
Giới thiệu về HRA

Lịch sử hình thành  

Hiệp hội Nhân sự (tên tiếng Anh: Human Resources Association, tên viết tắt: HRA) là một tổ chức nghề nghiệp, độc lập, phi lợi nhuận, tự chủ về tài chính, có Điều lệ tuân thủ pháp luật Việt Nam; được sáng lập và điều hành bởi các hội viên – những người làm nghề quản lý, phát triển, đào tạo, tư vấn về nguồn nhân lực và chủ các doanh nghiệp, đại đa số thuộc khối tư nhân.

Tiền thân của HRA là HRC (tên viết tắt của Câu lạc bộ Nhân sự/Human Resources Club), được hình thành theo sáng kiến của Coopers & Lybrand từ năm 1995. HRC đã được Coopers & Lybrand, sau đó là Price Waterhouse Coopers trợ giúp để hoạt động đến tháng 2/2004.

Những ngày đầu mới thành lập HRC chỉ có gần 30 hội viên, chủ yếu là quản lý nhân sự và giám đốc nhân sự (cả người nước ngoài và người Việt Nam), đang làm cho các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các chi nhánh luật nước ngoài và các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Thời gian đó hội viên của HRC chỉ gặp nhau, chia sẻ về chuyên môn quản lý nguồn nhân lực và pháp luật Việt Nam có liên quan, trong khi ăn sáng, khoảng mỗi tháng một lần, tại văn phòng của Coopers & Lybrand, sau đó tại văn phòng Price Waterhouse Coopers (PwC) ở Hà Nội. Đến tháng 02/2004, do luật Việt Nam có những qui định thay đổi nên PwC không thể trợ giúp cho HRC nữa.

Thế nhưng hội viên của HRC vẫn muốn duy trì tổ chức này và tiếp tục các hoạt động như trước đây. Do vậy tháng 4 năm 2004, HRC được đổi tên thành HRA. Hội viên HRA đã bầu cử một Ban Điều hành, soạn thảo và thông qua Điều lệ tuân thủ mọi qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban Điều hành HRA đã lãnh đạo hội viên để phát triển HRA bền vững cho đến ngày nay.

Dấu mốc quan trọng

Ngày 28/3/2014,  để ghi nhận những đóng góp của HRA đối với sự phát triển của những người làm nghề quản lý nguồn nhân lực của Việt Nam, Hiệp hội Quản trị Nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Federation of Human Resource Management, viết tắt là APFHRM) đã công nhận HRA là thành viên chính thức của APFHRM. Đến năm 2019, HRA vẫn là đại diện duy nhất của Việt Nam trong APFHRM, cùng hàng ngũ với 15 thành viên khác của các quốc gia thuộc Châu Á, Thái Bình Dương.  APFHRM là thành viên của Liên đoàn các Hiệp hội Quản trị Nhân sự Thế giới (World Federation of People Management Associations, viết tắt là WFPMA).  Đến nay WFPMA có hơn 90 hội viên là các Hội, Hiệp hội Quản trị Nguồn nhân lực, ở khắp các châu lục, với hơn 660.000 người.

Hội viên HRA

Vốn quí nhất của HRA là hội viên. Đến tháng 3 năm 2022, HRA có 299 hội viên. Họ là những Quản lý Nguồn nhân lực, Giám đốc Nguồn nhân lực của tập đoàn, công ty, tổ chức và các chủ doanh nghiệp, thuộc đa ngành (bao gồm nhưng không hạn chế: dịch vụ tư vấn về nguồn nhân lực, đào tạo, ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, sản xuất, phân phối, kinh doanh, công nghệ thông tin, vv) – đại đa số thuộc khu vực kinh tế tư nhân, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức đa quốc gia. Sự phát triển của HRA nhờ vào sự cống hiến tự nguyện, tận tâm, đam mê nghề nghiệp, không hưởng lương, không vì mục đích lợi nhuận, của các thành viên Ban Điều hành, Nhóm Cố vấn, Nhóm Trợ lý, Thủ quỹ trong suốt 18 năm qua (kể từ năm 2004) để dẫn dắt, trợ giúp toàn thể hội viên HRA trong mọi hoạt động, vì mục tiêu chung mà HRA theo đuổi: phát triển thái độ, kỹ năng, trình độ chuyên môn cho mọi hội viên HRA, đồng thời cùng các đối tác đồng hành của HRA giúp các đồng nghiệp làm nghề quản lý nguồn nhân lực của Việt Nam, sánh ngang tầm khu vực và thế giới trong tương lai gần.

Cơ cấu tổ chức của Ban Điều hành HRA

Hoạt động chính

Mỗi năm HRA giành đa số nguồn lực để tổ chức thành công 5 hội thảo đào tạo chuyên môn sâu trong nửa ngày hoặc một ngày,  hai tháng 1 lần. Hoạt động này luôn nhận được tỷ lệ cao các Phiếu đánh giá tốt và rất tốt của hội viên và những người tham gia -không chỉ hội viên HRA mà còn của các đồng nghiệp làm nghề quản lý nguồn nhân lực và các lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp. Thêm vào đó HRA tổ chức xen kẽ trong các tháng còn lại từ 5 đến 7 tọa đàm chuyên môn sâu, cho hội viên của HRA. Ngoài ra, HRA còn tổ chức một buổi Dã ngoại vào giữa năm, một buổi Tổng kết hoạt động năm trước, thông qua kế hoạch hoạt động của năm mới, vào đầu năm, chỉ dành cho hội viên. Mọi hoạt động của HRA luôn được hội viên rất mong đợi, nhiệt tình tham gia trong suốt quá trình chuẩn bị cho đến điều hành sự kiện và các việc cần hoàn tất sau từng sự kiện. Rất nhiều thành viên Ban Điều hành và hội viên tích cực của HRA đều nói rằng họ tiến bộ và trưởng thành rất nhanh cả về chuyên môn lẫn thái độ và phát triển tốt rất nhiều kỹ năng, nhờ tham gia những hoạt động trên.

Đối tác, hợp tác

HRA thường xuyên hợp tác, đồng tổ chức và tham gia tích cực các hội thảo chuyên môn với Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA) và Hội đồng Doanh nhân nữ, thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Khi được đề nghị, HRA  luôn nhiệt tình đóng góp, khuyến nghị dưới góc nhìn chuyên môn trong lĩnh vực hành nghề quản lý nguồn nhân lực, đối với các dự thảo các Bộ luật Lao động, Luật thuế Thu nhập Cá nhân, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Công đoàn Việt Nam và các luật liên quan đến quản lý nguồn nhân lực,  do các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam khởi thảo (ví dụ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thuế, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,…).

HRA đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan hữu trách của Việt Nam và các đối tác đồng hành, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tại Việt Nam cũng như trong khu vực và trên thế giới, cùng mục tiêu, chí hướng vì sự phát triển đúng hướng, chuyên nghiệp và bền vững của nguồn nhân lực Việt Nam và những người làm nghề quản lý nguồn nhân lực của Việt Nam.

Đối tác của chúng tôi
Kết nối HRA