Hoạt động

THƯ MỜI
Kính mời Hội viên HRA, các Giám đốc Nhân sự, Lãnh đạo doanh nghiệp
và các chuyên gia ngành quản trị và phát triển nguồn nhân lực
tham dự
 
HỘI THẢO CHUYÊN MÔN
XU THẾ VÀ KỸ THUẬT PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG HIỆU QUẢ TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

THƯ MỜI
HIỆP HỘI NHÂN SỰ - HRA TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
Hội viên HRA, các Giám đốc Nhân sự, Trưởng phòng/chuyên viên nhân sự, các cán bộ Quản lý,
Lãnh đạo Doanh nghiệp, và các chuyên gia trong ngành quản trị và phát triển nguồn nhân lực
đăng ký tham dự
Bước tiến tất yếu của Quản trị Nhân sự trước cách mạng công nghiệp 4.0 và thế hệ Z

THƯ MỜI
HIỆP HỘI NHÂN SỰ - HRA TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
Hội viên HRA, các Giám đốc Nhân sự, Trưởng phòng/chuyên viên nhân sự, các cán bộ Quản lý,
Lãnh đạo Doanh nghiệp, và các chuyên gia trong ngành quản trị và phát triển nguồn nhân lực
đăng ký tham dự
Hội thảo thường niên: Văn hóa tổ chức và Sức mạnh của Truyền thông nội bộ

Các tin đã đăng
Tin HRA
2nd Annual HR Analytics
Asean Summit
9th - 10th April 2019.
Sheraton Imperial Kuala Lumpur


Information

Registration Form


Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website