Giới thiệu HRA

Hiệp hội Nhân sự (Human Resources Association – viết tắt là HRA hoặc Hiệp hội) là một hiệp hội nghề nghiệp được thành lập trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng bởi các hội viên là các cá nhân và tổ chức trên mọi lĩnh vực ngành nghề, làm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực hoặc liên quan đến quản trị nguồn nhân lực trên phạm vi cả nước.

Mục đích của HRA là tập trung vào và liên kết các cá nhân làm việc trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực, là người đứng đầu hoặc người có vị trí quản lý nhân sự cấp cao, các giảng viên, nhà nghiên cứu, các chuyên gia về quản trị nguồn nhân lực, các tổ chức trong nước và quốc tế, các cá nhân quan tâm đến việc góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Hiệp hội và các thành viên cùng tăng cường năng lực làm quản lý nhân sự và khuyến khích các thành viên phát triển hơn nữa nghề nghiệp của mình, nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm, năng lực quản lý, chất lượng dịch vụ, v.v..để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả của quản trị nguồn nhân lực tại Việt Nam.
Chi tiết mời tham khảo Giới thiệu Hiệp Hội nhân sự HRA _ Vi.21.3.2015

Tin tức và Sự kiện
HRA Việt Nam tham dự Kỳ Họp lần thứ I Ủy ban Nghiên cứu Quản trị Nhân sự Toàn cầu của WFPMA
Ngày 13/4/2015, nhận lời mời của Liên đoàn Thế giới các Hiệp hội Quản trị Nhân sự (World Federation of People Management Associations - WFPMA), Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhân sự (Human Resource Association – HRA), TS. Nguyễn Thế Vinh, đại diện cho HRA, Việt Nam đã tham dự Kỳ họp lần thứ I của Ủy ban Nghiên cứu Quản trị Nhân sự Toàn cầu – một đơn vị mới của WFPMA tại Trung tâm Hội nghị Etoile Saint Honore, Paris.
Đối tác - Nhà tài trợ
Liên kết Website