Giới thiệu HRA

Hiệp hội Nhân sự (Human Resources Association – viết tắt là HRA hoặc Hiệp hội) là một hiệp hội nghề nghiệp được thành lập trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng bởi các hội viên là các cá nhân và tổ chức trên mọi lĩnh vực ngành nghề, làm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực hoặc liên quan đến quản trị nguồn nhân lực trên phạm vi cả nước.

Mục đích của HRA là tập trung vào và liên kết các cá nhân làm việc trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực, là người đứng đầu hoặc người có vị trí quản lý nhân sự cấp cao, các giảng viên, nhà nghiên cứu, các chuyên gia về quản trị nguồn nhân lực, các tổ chức trong nước và quốc tế, các cá nhân quan tâm đến việc góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Hiệp hội và các thành viên cùng tăng cường năng lực làm quản lý nhân sự và khuyến khích các thành viên phát triển hơn nữa nghề nghiệp của mình, nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm, năng lực quản lý, chất lượng dịch vụ, v.v..để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả của quản trị nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Tin tức và Sự kiện
HRA - Thư mời Tài trợ Cuộc họp tổng kết năm 2014
Hiệp hội Nhân sự/Human Resources Association là tổ chức nghề nghiệp phi lợi nhuận, tự chủ về tài chính, có Điều lệ tuân thủ pháp luật Việt Nam, do các chuyên gia trong nghề quản trị nguồn nhân lực Việt Nam thành lập trên cơ sở tự nguyện, dân chủ và bình đẳng. Tên “HRA” được sử dụng từ tháng 4 năm 2004. Tiền thân của HRA là HRC (Câu lạc bộ Nhân sự/Human Resources Club), được hình thành theo sáng kiến của Price Waterhouse “PW” từ năm 1995 và được PW bảo trợ để hoạt động đến tháng 2/2004.
Hoạt động
Đào tạo và phát triển trong tổ chức
Công tác đào tạo đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực của tổ chức để phát triển và đạt tới những mục tiêu mong muốn.
Đào tạo tốt sẽ giúp thành viên tổ chức làm việc hiệu quả hơn.  Như vậy, tổ chức sẽ có khả năng hoạt động độc lập cao và thu hút các nguồn tài trợ. Những Người quản lý có tầm nhìn xa cần có kế hoạch và dự trù đủ ngân sách cho hoạt động đào tạo thành viên của tổ chức mình.
Đối tác - Nhà tài trợ
Sự kiện HRA

HRA - Tổng kết năm 2014 và Kế hoạch 2015
Thời gian dự kiến: Chủ nhật - 18/1/2015
Địa điểm dự kiến: Long Vĩ Palace, 175 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Thư mời tài trợ cho sự kiện
 

Liên kết Website