Giới thiệu HRA

Hiệp hội Nhân sự (Human Resources Association – viết tắt là HRA hoặc Hiệp hội) là một hiệp hội nghề nghiệp được thành lập trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng bởi các hội viên là các cá nhân và tổ chức trên mọi lĩnh vực ngành nghề, làm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực hoặc liên quan đến quản trị nguồn nhân lực trên phạm vi cả nước.

Mục đích của HRA là tập trung vào và liên kết các cá nhân làm việc trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực, là người đứng đầu hoặc người có vị trí quản lý nhân sự cấp cao, các giảng viên, nhà nghiên cứu, các chuyên gia về quản trị nguồn nhân lực, các tổ chức trong nước và quốc tế, các cá nhân quan tâm đến việc góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Hiệp hội và các thành viên cùng tăng cường năng lực làm quản lý nhân sự và khuyến khích các thành viên phát triển hơn nữa nghề nghiệp của mình, nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm, năng lực quản lý, chất lượng dịch vụ, v.v..để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả của quản trị nguồn nhân lực tại Việt Nam.
Chi tiết mời tham khảo Giới thiệu Hiệp Hội nhân sự HRA _ Vi.21.3.2015

Hoạt động
HRA - Thư mời tham dự Hội thảo: Xây dựng Chế độ Đãi ngộ hiệu quả cho thị trường mới nổi

THƯ MỜI

Kính gửi quí hội viên, quí chủ doanh nghiệp, các Giám đốc, Trưởng phòng Nhân sự, và quí khách quan tâm,

Khi nền kinh tế Việt Nam có tín hiệu tích cực và đang dần hồi phục, đó cũng là lúc các chủ doanh nghiệp, các Giám đốc Điều hành, Giám đốc Nhân sự, chuyên gia nhân sự của các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức phải đau đầu để GIỮ NHÂN TÀI, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, TÌM KIẾM NHÂN TÀI MỚI...
Đối tác - Nhà tài trợ
Liên kết Website