Giới thiệu HRA

Hiệp hội Nhân sự (Human Resources Association – viết tắt là HRA hoặc Hiệp hội) là một hiệp hội nghề nghiệp được thành lập trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng bởi các hội viên là các cá nhân và tổ chức trên mọi lĩnh vực ngành nghề, làm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực hoặc liên quan đến quản trị nguồn nhân lực trên phạm vi cả nước.

Mục đích của HRA là tập trung vào và liên kết các cá nhân làm việc trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực, là người đứng đầu hoặc người có vị trí quản lý nhân sự cấp cao, các giảng viên, nhà nghiên cứu, các chuyên gia về quản trị nguồn nhân lực, các tổ chức trong nước và quốc tế, các cá nhân quan tâm đến việc góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Hiệp hội và các thành viên cùng tăng cường năng lực làm quản lý nhân sự và khuyến khích các thành viên phát triển hơn nữa nghề nghiệp của mình, nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm, năng lực quản lý, chất lượng dịch vụ, v.v..để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả của quản trị nguồn nhân lực tại Việt Nam.
Chi tiết mời tham khảo Giới thiệu Hiệp Hội nhân sự HRA _ Vi.21.3.2015

Tin tức và Sự kiện
HRA - Hội thảo: ĐA DẠNG HÓA ĐÃI NGỘ CHO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
Chiều ngày 14/05/2016, Hiệp hội Nhân sự HRA tổ chức Hội thảo chuyên môn lần thứ 2 trong năm 2016 với chủ đề Đa dạng hóa đãi ngộ cho hiệu quả công việc tại trung tâm hội nghị Ocean Park, phố Đào Duy Anh - Hà Nội. Hội thảo thu hút gần 150 khách tham dự bao gồm hội viên của HRA, các Giám đốc Nhân sự, chuyên gia Nhân sự hàng đầu. Diễn giả chính của Hội thảo là Mr. Jeffrey Slater, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự chuyên về lĩnh vực quản lý quan hệ lao động và đãi ngộ.
Hoạt động
[2016.05.14] - Hội thảo HRA: ĐA DẠNG HÓA ĐÃI NGỘ CHO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
Kính mời Hội viên HRA, các Chuyên viên, Trưởng phòng/Giám đốc Nhân sự, Lãnh đạo Doanh nghiệp, các chuyên gia trong ngành quản trị nguồn nhân lực đăng ký tham dự: 
 
HỘI THẢO: ĐA DẠNG HÓA ĐÃI NGỘ CHO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
Hội thảo cung cấp cách nhìn tổng thể về đánh giá hiệu quả làm việc và đàm thảo về các  tiếp cận nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc thông qua gói đãi ngộ.Kính mời Hội viên HRA, các Trưởng phòng/Giám đốc Nhân sự, Lãnh đạo Doanh nghiệp, các chuyên gia trong ngành quản trị và phát triển nguồn nhân lực đăng ký tham dự: 
 
HỘI THẢO: ĐA DẠNG HÓA ĐÃI NGỘ CHO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
Hội thảo cung cấp cách nhìn tổng thể về đánh giá hiệu quả làm việc và đàm thảo về các  tiếp cận nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc thông qua gói đãi ngộ.Kính mời Hội viên HRA, các Trưởng phòng/Giám đốc Nhân sự, Lãnh đạo Doanh nghiệp, các chuyên gia trong ngành quản trị và phát triển nguồn nhân lực đăng ký tham dự: 
 
HỘI THẢO: ĐA DẠNG HÓA ĐÃI NGỘ CHO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
Hội thảo cung cấp cách nhìn tổng thể về đánh giá hiệu quả làm việc và đàm thảo về các  tiếp cận nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc thông qua gói đãi ngộ.
Đối tác - Nhà tài trợ
Sự kiện HRA

Event tiếp theo

ĐA DẠNG HÓA ĐÃI NGỘ CHO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Chiều thứ Bảy, ngày 14/5/2016
Tòa nhà Ocean Park,
số 1 Đào Duy Anh, Hà NộiDÃ NGOẠI
Chủ nhật, ngày 19/6/2016

Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website