Tin HRA

Tin HRA

[XỬ LÝ XUNG ĐỘT TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG] Phần 3: Diễn giả chính & Moderator – Họ là ai? (15/11/2023)

Hội thảo “Đàm phán tại nơi làm việc để xử lý xung đột trong quan hệ lao động” đang tới rất gần. Để có sự đón tiếp chu đáo nhất,... 

[XỬ LÝ XUNG ĐỘT TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG] Phần 2 – Tiết lộ bí mật kinh doanh (13/11/2023)

Tiết lộ bí mật thông tin, bí mật kinh doanh là những khái niệm không còn xa lạ đối với những người làm công tác nhân sự tuy nhiên đâu đó việc... 

[XỬ LÝ XUNG ĐỘT TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG] Phần 1: Diễn giả bàn tròn (11/11/2023)

Hội thảo chuyên môn cuối cùng trong năm 2023 của Hiệp hội Nhân sự (HRA) đang đến rất gần. Ai sẽ đồng hành cùng Bà Đỗ Ngân Bình trong phần Panel... 

[TOẠ ĐÀM CHUYÊN MÔN] “Lập Kế hoạch đào tạo hiệu quả” – 30/09/2023 (02/10/2023)

Tiếp nối thành công của Hội thảo thường niên, Hiệp hội Nhân sự (HRA) tổ chức Tọa đàm chuyên môn “Lập kế hoạch đào tạo hiệu quả”... 

[AGILE LEADERSHIP] Tổng kết Hội thảo thường niên 2023 (23/09/2023)

Vậy là sự kiện lớn nhất trong năm của Hiệp hội Nhân sự (HRA) đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 20/09 vừa qua. Với chủ đề “Lãnh đạo... 

[AGILE LEADERSHIP] Phần 9: Agile HR – Bắt đầu bằng tư duy (11/09/2023)

Tin Hội thảo thường niên “Lãnh đạo linh hoạt – Ứng biến trong môi trường vạn biến” – 20/09/2023 Đăng ký & chuyển khoản trước... 

[AGILE LEADERSHIP] Phần 8: Lãnh đạo Agile là gì? (10/09/2023)

Tin Hội thảo thường niên “Lãnh đạo linh hoạt – Ứng biến trong môi trường vạn biến” – 20/09/2023 Đăng ký tham dự ngay tại đây: https://forms.gle/xyxkATGxBsSHjAag7 ✨————————-✨ Chúng... 

[AGILE LEADERSHIP] Phần 7: Tuyên ngôn Agile và 12 nguyên tắc (10/09/2023)

Tin Hội thảo thường niên “Lãnh đạo linh hoạt – Ứng biến trong môi trường vạn biến” – 20/09/2023 Đăng ký tham dự ngay tại đây: https://forms.gle/xyxkATGxBsSHjAag7 ✨————————-✨ Agile... 

[AGILE LEADERSHIP] Phần 6: Agile là gì? (07/09/2023)

Có phải mỗi ngày bạn đang nghe tới “Agile” hay “Phong trào Agile”? Dường như đây đã và đang trở thành một thuật ngữ thường xuyên được... 

[AGILE LEADERSHIP] Phần 5: Diễn giả – Ông Trần Trung Dũng (04/09/2023)

Tin Hội thảo thường niên “Lãnh đạo linh hoạt – Ứng biến trong môi trường vạn biến” – 20/09/2023 Đăng ký tham dự ngay tại đây: https://forms.gle/xyxkATGxBsSHjAag7 ✨————————-✨ Diễn... 
Đối tác của chúng tôi
Kết nối HRA