05
05/20

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2020 ĐIỀU CHỈNH CỦA HRA(Từ 29/3/2020)

 HIỆP HỘI NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCES ASSOCIATION (HRA)

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2020 ĐIỀU CHỈNH CỦA HRA

Từ 29/3/2020

Thời gian Chủ đề các hội thảo Phụ trách nội dung
28/3 – 10/7 ·    Ban Ban Lương, Thưởng và Phúc lợi, Ban Đào tạo, Phát triển tổ chức ít nhất 1 hoạt động online theo nhu cầu của hội viên và thành viên của ban.

·    Các ban khác được khuyến nghị tổ chức hoạt động on line.

·    Hội thảo chuyên môn tháng 3 và tháng 5 theo Kế hoạch cũ sẽ được chuyển sang năm 2021.

·    Tùy theo tình hình thực tế, BĐH có thể tiếp tục điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp và thông báo cho toàn thể hội viên.

Các ban

 

Chiều

thứ Bảy

11/07/2020

Tuân thủ Pháp luật về Quản lý lao động & BHXH tại DN

Legal Compliance on Labor Management and Social Insurance in Company

(Có thể thay đổi chủ đề theo nhu cầu của hội viên, đề xuất của  Ban Pháp luật Lao động và phê chuẩn của BĐH)

Ban

Pháp luật Lao động (PLLĐ)

Tổ chức offline theo chủ đề được BĐH phê duyệt.  

 

Chủ nhật

16/08/2020

Dã ngoại

Outing

Ban

Phát triển   hội viên

Chủ nhật

27/09/2020

Hội thảo Thường niên
Tư duy chiến lược dành cho người làm nghề nhân sự
Strategic thinking for HR professionals
Ban

Chiến lược Nguồn Nhân lực (CLNNL)

Tổ chức offline theo chủ đề được BĐH phê duyệt.
Sáng

Chủ nhật

15/11/2020

Marketing trong tuyển dụng nhân sự

Marketing in Recruitment

(Có thể thay đổi chủ đề theo nhu cầu của hội viên và quyết định của BĐH)

Ban

Tuyển dụng

Tổ chức offline theo chủ đề được BĐH phê duyệt.
Sáng

Chủ nhật

10/01/2021

Lễ Tổng kết HĐ năm 2020, thông qua Kế hoạch năm 2021 Ban

Phát triển   hội viên