05
09/20

HRA-OCD: Tọa đàm Xây dựng chiến lược Nguồn nhân lực- Ứng phó với covid 19

Dear các Anh/Chị,
Ban Chiến lược NNL xin gửi các anh chị thông tin buổi Tọa đàm của Ban CL với các thông tin bên dưới để các Anh/Chị đăng ký tham gia:
ĐĂNG KÝ THAM DỰ WEBINAR

Chủ đề: Tọa đàm Xây dựng chiến lược Nguồn nhân lực

– giải pháp giúp doanh nghiệp đối phó với khủng hoảng Covid 

Đơn vị tổ chức: Ban Chiến lược Hiệp hội nhân sự HRA và Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD đồng tổ chức

Nội dung chính:

·         Khái niệm, phạm vi của chiến lược nguồn nhân lực

·         Mối tương quan của chiến lược nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh

·         Phương pháp và công cụ ứng dụng hiệu qủa cho việc xây dựng chiến lược ở doanh nghiệp

·         Chiến lược nguồn nhân lực trong và sau Covid – những giải pháp cần thiết

Diễn giả:

·         Chị Nguyễn Thị Nam Phương, Tư vấn trưởng OCD Management Consulting, Phó CT HRA

·         Chia sẻ của CEO và Giám đốc Nhân sự của 2 doanh nghiệp thuộc VNR500

Thời gian: 9.00 -12.00 thứ Bảy ngày 5/9/2020

Hình thức: Offline (tối đa 30 người) và Online (qua zoom)

·         Offline: tại Phòng đào tạo Hawaii, Tầng 15, Tòa nhà Viwaseen 48 Tố Hữu, Hà Nội.

·         Online: log-in lúc 8.45 tại Zoom theo link cung cấp cho khách đăng ký tham dự.

Link đăng ký tham dự:
Deadline đăng ký: 3.9.2020