20
06/19

HỘI THẢO: TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN – NHỮNG SÁNG TẠO VƯỢT BẬC CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 4.0

Liên kết đăng ký tham dự Hội thảo: Tại đây

Hạn đăng ký: trước ngày 08/07/2019.

Phí tham dự chuyển trước 17h00 ngày 08/07/2019
• Chưa là hội viên HRA: 300.000 VNĐ/người
• Hội viên HRA: Miễn phí

Thông tin chuyển khoản:
Chủ tài khoản: Nguyen Thi Van
VIB Hà Nội 088704060185518
Ghi rõ: [HRA_HTT7_Hoten_số điện thoại]

Hẹn gặp lại anh chị tại Hội thảo!