Tin tức ngành

Tin tức ngành

Các nguyên tắc bố trí và sử dụng nhân sự trong doanh nghiệp (04/04/2019)

Bố trí nhân sự là quá trình sắp đặt nhân lực vào các vị trí công việc của tổ chức. Sử dụng nhân sự là quá trình khai thác và phát huy năng... 

Bổ sung hàng loạt ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng (04/04/2019)

Ngày 01/02/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề... 

Giữa năm 2019 tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng (04/03/2019)

Quốc hội vừa giao Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, từ đầu tháng 7/2019. Nội dung... 
Đối tác của chúng tôi
Kết nối HRA