Tin tức ngành

Tin tức ngành

Bổ sung hàng loạt ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng (04/04/2019)

Ngày 01/02/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề... 

Giữa năm 2019 tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng (04/03/2019)

Quốc hội vừa giao Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, từ đầu tháng 7/2019. Nội dung... 
Kết nối HRA