Sự kiện trong năm 2019

Sự kiện trong năm 2019

Hội thảo “Quản trị và phát triển nhân tài dựa trên thế mạnh”

24/08/2019
Liên kết đăng ký tham dự Hội thảo: Tại đây Phí tham dự và thông tin chuyển khoản: 1. Phí tham dự: chuyển trước 17h00 ngày 23/09/2019 (bao gồm:... 

HỘI THẢO SỐ HÓA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – XU HƯỚNG VÀ KINH NGHIỆM TỐT

22/05/2019
Thông tin về Hội thảo sẽ được cập nhật: Tại đây   Link đăng ký tham dự Hội thảo: Tại đây   Link Khảo sát hiện trạng hệ thống quản...