Bài viết Chuyên môn
Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập
Cập nhật: 14-04-2016
Các tin đã đăng
Tin HRA
2nd Annual HR Analytics
Asean Summit
9th - 10th April 2019.
Sheraton Imperial Kuala Lumpur


Information

Registration Form


Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website