Chương trình định kỳ
2018_Hoi Thao T7: Bước tiến tất yếu của Quản trị Nhân sự trước cách mạng công nghiệp 4.0 và thế hệ Z
Cập nhật: 04-07-2018
Các tin đã đăng
Sự kiện HRA
Hội thảo Thường niên
Văn hóa tổ chức
và Sức mạnh của Truyền thông nội bộ

Thời gian: 8h00-17h00, Chủ Nhật, ngày 23/9/2018
Địa điểm: Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội.

Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website