Chương trình định kỳ
2018_Hoi Thao T7: Bước tiến tất yếu của Quản trị Nhân sự trước cách mạng công nghiệp 4.0 và thế hệ Z
Cập nhật: 04-07-2018
Các tin đã đăng
Tin HRA
2nd Annual HR Analytics
Asean Summit
9th - 10th April 2019.
Sheraton Imperial Kuala Lumpur


Information

Registration Form


Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website