Chương trình định kỳ
2018_Hoi Thao T7: Bước tiến tất yếu của Quản trị Nhân sự trước cách mạng công nghiệp 4.0 và thế hệ Z
Cập nhật: 04-07-2018
Các tin đã đăng
Sự kiện HRA
Hội thảo chuyên môn
Bước tiến tất yếu của QTNS
trước Cách mạng công nghiệp 4.0 và Thế hệ Z

Thời gian: 13h00-17h00, Thứ 7, 14/7/2018
Địa điểm: Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội.

Thủ tục gia nhập HRA
Đối tác - Nhà Tài trợ
Liên kết Website